Hotline: 01298 848 111
Chào mừng đã đến với Coco Sushi - Take away & delivery. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Take away & Delivery

Set size L 89.000vnđ

Sắp xếp
  • L2 - Large Set

    89.000₫
  • L1 - Large Set

    89.000₫
  •