Hotline: 01298 848 111
Chào mừng đã đến với Coco Sushi - Take away & delivery. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Take away & Delivery

Origini

Sắp xếp

Cơm Nắm Origini

Cơm nắm 1 : Cá hồi Mayo Cơm nắm 2 : Cá ngừ Mayo Cơm nắm 3 : Tôm Mayo Cơm nắm 4 : Cá nướng Mayo

Xem thêm